EMANUEL VIDOVIĆ – Izbor djela iz fundusa Galerije Emanuel Vidović

EMANUEL VIDOVIĆ – Izbor djela iz fundusa Galerije Emanuel Vidović, Klanjec, Studio Galerije Antuna Augustinčića, 3. svibnja – 3. lipnja 2019.

Emanuel Vidović Izbor djela iz fundusa Galerije Emanuel Vidović, autoroice više kustosice Muzeja grada Splita Nele Žižić, izložba je koja  predstavlja reprezantativan presjek slikareva velebna opusa i koja nakon Varaždina 2011., Siska 2012., Samobora 2014. te Mostara 2016. godine, evo gostuje i u Klanjcu. Realizirana je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Klanjca, otvara se u Studiju Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu u petak 3. svibnja u 18 sati te se može razgledati do 3. lipnja 2019., svakodnevno od 9 do 17 sati.

Donosimo je u okviru međumuzejske suradnje Muzeja grada Splita – Galerije Emanuel Vidović i Muzejā Hrvatskog zagorja – Galerije Antuna Augustinčića, koju smo koncipirali 2015. godine te u sklopu koje smo 2017. godine izložbom Bezglasne invencije Splitu predstavili dio Augustinčićeva opusa vezan uz temu glazbe.

Htijući pokazati da suradnja naših dvaju muzeja nikako nije slučajna, ovoj izložbi velikana hrvatskog slikarstva u klanječkoj Galeriji splitskog zeta pridodajemo i jedan Vidovićev Interijer koji je Augustinčić svojedobno otkupio te u katalog izložbe uvrštavamo i dio novinskog članka iz Novog doba koji svjedoči o tome koliko je 1940. godine kipar cijenio slikara, a naposljetku, i obiteljsku anegdotu iz pera Augustinčićeva unuka Ivana Lozice.

Zahvalno se nadamo se da se Vidović u Augustinčićevoj Galeriji ćuti jednako dobro kao prethodno Antun u Emanuelovoj.

Božidar Pejković

 

Emanuel Vidović (Split, 24. XII. 1870 – Split, 1. VI. 1953)

Prve slikarske poduke dobio je od splitskog slikara i graditelja Emila Vecchiettija. Sa sedamnaest godina upisao je studij kiparstva na Akademiji u Veneciji, ali je ubrzo prešao na studij slikarstva. Nakon tri godine prekinuo je formalno obrazovanje i počeo slikati po ulicama Venecije, Milana i Chioggie. U Milanu, u kojem je boravio od 1892. do 1895. godine, došao je u blizak dodir s predstavnicima suvremene struje talijanskog slikarstva, divizionizmom.

Nakon povratka u Split priključio se Književno-umjetničkom klubu koji je bio jezgra splitske moderne. Godine 1908. bio jedan od organizatora Prve dalmatinske umjetničke izložbe, manifestacije koja je imala presudnu ulogu u povezivanju dalmatinskih umjetnika, a značajno je pridonio i osnivanju umjetničkog društva Medulić. Imao je veliki utjecaj na razvoj likovnog i kulturnog života u Splitu, a kao nastavnik crtanja u splitskoj Obrtnoj školi odgojio je brojne generacije likovnih umjetnika. Više desetljeća slikao je krajolike iz Venecije, Chioggie i Splita, a od 1930. i Trogira. Nakon 1938. godine posvetio se slikanju interijera vlastitog atelijera, mrtvih priroda sačinjenih od predmeta u atelijeru te interijerima splitskih i trogirskih crkava.

Prvu izložbu Vidović je priredio zajedno s Josipom Lalićem u foajeu Općinskog kazališta u Splitu 1901. godine. Prvu samostalnu izložbu održao je u rodnom gradu 1903., a iste ju je godine prenio i u Umjetnički paviljon u Zagrebu. Samostalno je izlagao i 1919. godine u Splitu, 1921. u Zagrebu i Beogradu, 1922. u Osijeku, 1923. u Pragu, 1929. u Splitu i Zagrebu, 1936. u Splitu, 1937. i 1938. u Zagrebu te 1939. i 1941. godine u Splitu. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Moderna galerija JAZU u Zagrebu priredila mu je 1952., godinu dana prije

smrti, skromnu retrospektivnu izložbu. Tri velike retrospektivne izložbe, 1971. u Zagrebu, 1982. u Splitu i 1987. u Zagrebu, nastale po autorskoj koncepciji povjesničara umjetnosti Igora Zidića, značajno su pridonijele revalorizaciji Vidovićeva slikarstva.

Velika nagrada Splitskog salona utemeljena 1984. godine dobila je ime Emanuel Vidović, a 2006. otvorena je u sastavu Muzeja grada Splita i Galerija Emanuel Vidović posvećena životu i djelu tog velikog hrvatskog slikara.

Nela Žižić

EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ
EMANUEL VIDOVIĆ