Fotografska baština u muzejima

Kustos GAA Davorin Vujčić na simpoziju Fotografska baština u muzejima

Kustos Galerije Antuna Augustinčića, Davorin Vujčić, sudjelovao je na simpoziju Fotografska baština u muzejima, kojega je organizirao Muzejski dokumentacijski centar 25. i 26. listopada 2017. godine u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Drugog dana simpozija, Davorin Vujčić održao je izlaganje pod nazivom Fototeka Galerije Antuna Augustinčića - muzejska intuicija i digitalizacijski standardi, u kojemu je predstavio obradu, organizaciju i primjenu fototečne građe kao sastavnog dijela muzejske dokumentacije Galerije Antuna Augustinčića.