Predstavljanje časopisa ANALI 40-41

U Studiju Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, Ulica dr. Ivana Broza 2 – u srijedu, 4. svibnja 2022., u 11 sati – predstaviljamo obljetnički svezak našeg časopisa ANALI Galerije Antuna Augustinčića, br. 40-41. / Predstavljači: Božidar Pejković, Darija Alujević, Snježana Pintarić, Žarka Vujić i Vlatko Čakširan.

ANALI Galerije Antuna Augustinčića, br. 40-41: God. XL-XLI (2020.-2021.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Darija Alujević, Vlatko Čakširan, Frano Dulibić, Žarka Vujić; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; UDK Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada, Zagreb; tisak Intergrafika TTŽ – d.o.o., Zagreb. – Klanjec : MHZ-GAA, 2021. / za izdavača Jurica Sabol. – 158 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm; 200 kom. – ISSN: 0352-1826

ANALI Galerije Antuna Augustinčića, br. 40-41, na 158 stranica sa 123 ilustracije, donose 5 članaka koji su uređeni prema pravilima koja vrijede za znanstvene i znanstveno-stručne časopise te je njihova kategorizacija provedena prema propisanim uputama za ocjenu znanstvenih članaka: Žarka Vujić, O zgradi Galerije Antuna Augustinčića još jednom – izvorni znanstveni rad, Davorin Vujčić, Park skulpture Galerije Antuna Augustinčića – izvorni znanstveni rad, Irena Kraševac, Umreženi skulpturama. Osvrt na klanječke simpozije o kiparstvu s bibliografijom – pregledni rad, Magdalena Getaldić, Gliptoteka HAZU – prošlost, sadašnjost i perspektiva muzeja skulpture nakon potresā 2020. godine – stručni rad, Sagita Mirjam Sunara, Park skulptura Željezare Sisak – pregledni rad.

Anali Galerije Antuna Augustinčića ovim sveskom bilježe 40 godina svoga izlaženja, tijekom kojeg su prešli put preobrazbe od jedinstvenog primjera časopisa jedne muzejske ustanove do jedinog časopisa u nas specijaliziranog za skulpturu.

Stjecajem okolnosti i ovaj se obljetnički svezak našeg godišnjaka ukazuje kao dvobroj, a to je dvojstvo odraženo i u njegovu sadržaju: uz članke o zgradi i parku Galerije – na koje želimo svratiti pozornost jer im je zbog vremešnosti svakako potrebna obnova – donosimo članke o još jednom muzeju i još jednom parku – kao zbilja potrebitima na potresima pogođenim područjima – a povezujemo ih člankom o našim skulpturi posvećenim simpozijima – tim vrijednim rezultatima kolegijalnog zajedništva – htijući ukazati na postojanje makar ljudskih resursa koji se i u ovakvim vremenima mogu nositi s pojedinačnim problemima i sveukupnom problematikom struke.

Iz kolegijalnog je zajedništva – naporom, nastojanjem i zalaganjem autora tekstova, uredništva, recenzenata, suradnika i podržavatelja – proizašlo i ovo izdanje. Iskreno zahvaljujemo svima, a napose Krapinsko‑zagorskoj županiji i Gradu Klanjcu što su svojim potporama omogućili nastavak izlaženja naših Anala.

Obljetnički svezak časopisa ANALI Galerije Antuna Augustinčića, br. 40-41  predstavljaju Božidar Pejković, Darija Alujević, Snježana Pintarić, Žarka Vujić i Vlatko Čakširan, a njegovom se promocijom Galerija Antuna Augustinčića pridružuje ovogodišnjoj gradskoj manifestaciji Klanječki dani – opet smo vani.

Božidar Pejković