Anali 32 – 33 / 34 – 35

 

ANALI 32 – 33 / 34 – 35 : God. XXXII – XXXV (2012. – 2015.) : Simpozij Problem spomenika : spomenik danas : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Irena Kraševac, Dalibor Prančević, Tomislav Šola; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; univerzalna decimalna klasifikacija Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2015. / za izdavača Vlasta Krklec. – 540 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  200 kom.

 

SADRŽAJ

 

Riječ urednika

5

 

FRANO DULIBIĆ

Stvaranje novog zakonodavnog okvira za umjetnička djela u javnom prostoru

9–22

 

HELA VUKADIN-DORONJGA

Spomenik danas pitanje kontekstualizacije, morfologije i sugestivnosti oblika

23–46

 

IVO BABIĆ – IVANA PRIJATELJ PAVIČIĆ

Trogirski Krist: neprimjeren »spomenik« na neprimjerenom mjestu

47–62

 

DARIJA ALUJEVIĆ

Sudbina petrinjskog spomenika Stjepanu Radiću kiparice Mile Wod od 1929. do 1999.

63–77

 

DAVORIN VUJČIĆ

Geneza i analiza spomenika Pobuna u Villefrancheu Vanje Radauša

79–96

 

ANDREJA DER-HAZARIJAN VUKIĆ

Spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću

97–117

 

VINKO SRHOJ

Spomenici politici nekada i danas (Studija slučaja:Augustinčićev Josip Broz Tito nasuprot Kovačićevom Franji Tuđmanu)

119–132

 

IGOR MARKOVIĆ

Modernistička ideja u postmodernom okruženju. Ima li u suvremenom gradu (još uvijek) mjesta za klasične spomenike?

133–142

 

DALIBOR PRANČEVIĆ – BOŽO KESIĆ

Split, spomenik, drugo (uz suvremene umjetničke intervencije na javnim spomenicima u Splitu)

143–158

 

ENES QUIEN

Utjecaj političkih događanja na sudbinu spomenika Rudolfa Valdeca

159–184

 

MARIJAN ŠPOLJAR

Koprivnica: spomenik i trg. Od ideološkog do apstraktnog znaka (i obratno)

185–194

 

STANKO PIPLOVIĆ

Javni spomenici u splitskoj luci

195–220

 

ANTONIA TOMIĆ

Vrelo života Ivana Meštrovića od vremena nastanka do danas

 

221–240

 

TAJANA VRHOVEC ŠKALAMERA – ARIANA NOVINA

Problem konjaničkog spomenika u opusu Antuna Augustinčića

241–248

 

SNJEŽANA PAVIČIĆ

Neka zapažanja o Spomeniku zahvalnosti Crvenoj armiji u Batinoj Skeli

249–260

 

SANJA HORVATINČIĆ

Povijest nemogućeg spomenika. Podizanje Spomenika žrtvama fašizma u Jajincima

261–282

 

LIDIJA BUTKOVIĆ MIĆIN

Istarsko-kvarnerski spomenici Zdenka Kolacija

283–298

 

ANTONIJA MLIKOTA

Natječaj za Spomenik drugu Titu i vjekovnoj borbi Zadra za slobodu iz 1982. godine

299–321

 

MARKO SJEKAVICA

Sustavno uništavanje spomenika kao modalitet heritocida / mnemocida

323–339

 

RHEA SILVIJA IVANUŠ

Spomenici na meti novih revolucija

341–354

 

MARIO ŠIMUNKOVIĆ

Rušenje i uklanjanje spomen-obilježja Narodnooslobodilačke borbe i revolucionarnog pokreta na području grada Zagreba

355–370

 

ANTONIA DOŠEN

Spomenici s rokom trajanja tri spomenika u gradu Gospiću devastirana devedesetih godina

371–384

 

ZANA DRAGIČEVIĆ

Spomenik na Petrovoj gori prilog istraživanju i revalorizaciji

385–404

 

NATAŠA IVANČEVIĆ

Promjena tipologije spomeničkog rješenja Vojina Bakića – Spomenik pobjedi revolucije naroda Slavonije, Kamenska

405–426

 

MARIJA MESARIĆ

Serious play: dokumentacija Spomenika Revolucije na Trgu Valdibora u Rovinju

427–438

 

DANKA RADIĆ

Nesporazumi o postavljanju spomen-obilježja stradalima u bombardiranju Trogira 23. veljače1944. godine. Nedostatak suradnje službe zaštite i civilnoga društva

439–449

 

TAMARA ŠTEFANAC

Parne lokomotive: spomenici tehničke baštine

451–464

 

SAŠA ŠIMPRAGA

Radni prijedlog intervencija za poboljšanje postojeće javne plastike grada Zagreba,2011. – 2013.

465–476

 

ROMANA TEKIĆ

Loša komunikacija javne plastike i prostora: skulpture projekta Brod – grad iz bajke

477–486

 

LJILJANA RAJKOVIĆ

Problem spomenika u Mostaru danas: izazovi postmoderne

487–501

 

KRISTINA REPAR

Spomenici Matiji Gupcu (Antun Augustinčić) i Petrici Kerempuhu (Vanja Radauš) sinteza povijesti, mitologije, glazbe i književnosti

503–522

 

PRILOG

 

Osnovni podaci i program simpozija

521

 

Zaključci simpozija

533

 

Kazalo autora

537