Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Portret Zlatka Šnajdera

Kataloški broj:GA-109


Datacija:1928. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura portret

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=34 cm


Opis:

Portret u obliku maske. Model za GA-20 iz stalnog postava.


Tema:

Šnajder, Zlatko (Obrež kraj Slavonskog Broda, 1903 – Zagreb, 1931), politički radnik; član biroa CK SKOJ-e, uređivao omladinske listove; jedan od osnivača Saveza radničke omladine Jugoslavije. Proveo 5 godina na robiji, teško bolestan prije smrti pušten. Jedan od sedam sekretara SKOJ- a.