Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Skica vojnika za Spomenik zahvalnosti Crvenoj armiji - Artiljerac

Kataloški broj:GA-125


Datacija:1947. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skupltura skica

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=63 cm


Opis:

Dio makete za spomenik na Batini. Vojnik u dugačkom, zimskom šinjelu, sa kapom koja prekriva uši. Kontrapost, oslonac na desnu nogu, lijeva uzdignuta na topovsku cijev. Puška M-48 u rukama.