Autor:Antun Augustinčić

Naslov:DječakManekenpis

Kataloški broj:GA-134


Datacija:1950. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura fontana

Zbirka:Tajna umjetnosti

Mjere:skulptura1: v=92 cm


Opis:

Figura golog i bosonogog dječaka koji piški, upinjući se na nožne prste.


Tema:

MANEKENPISS Augustinčić je 1950. godine u gipsu izmodelirao 92 cm visoku figuru nagog dječaka, koja je - nakon lijevanja u broncu - postavljena kao skulptura za fontanu u parku bivše Jugoslavenske ambasade u Rimu. Po našim spoznajama postoje 2 skice i 10 odljeva u bronci te skulpture, koji su svoje mjesto našli u prostorima institucija, privatnim zbirkama ili javnom prostoru. 1. Kao javna plastika, Manekenpiss je postavljen: - na Trgu Petra Svačića u Zagrebu 1954.; - ispred rezidencije Josipa Broza u Kumrovcu 1962.; - na groblju u Petrijevcima 1964.; - u sklopu dječjeg igrališta u Vukovaru 1965.; - u Parku skulptura Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu 1990. 2. U vlasništvu institucija nalazi se: - 1 brončani odljev u prostorijama bivšeg Izvršnog vijeća Sabora, od 1962. godine; - gipsani model koji je u fundusu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu. 3. U privatnom vlasništvu nalaze se: - 2 skice Manekenpissa u bronci (u Zagrebu i okolici); - 4 brončana odljeva skulpture: 2 u Zagrebu i okolici, a 2 u U.S.A., koja je Augustinčić poslao svojim prijateljima (za zbirku Peters u New York 1961. te za zbirku Weismann u Vermont 1963. godine).