Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Reljef sa Spomenika palim NišlijamaUlazak kralja Petra i Aleksandra u Niš

Kataloški broj:GA-213


Datacija:1937. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura reljef

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:76 x 158 cm


Opis:

Reljef tematizira 1918. godinu i pobjedonosni ulazak kraljeva Aleksandra i njegova oca Petra u Niš po završetku Prvog svjetskog rata. Na lijevoj strani Aleksandar i Petar na konjima susreću se sa stanovnicima Niša (na desnoj strani reljefa) od kojih su prva četiri lika pješaci, a iza njih konjanici.


Tema:

Spomenik palim Nišlijama Ideja o podizanju spomenika posvećenog osloboditeljima Niša od Turaka, javila se u Nišu još prije Prvog svjetskog rata, no zbog izbijanja balkanskih ratova, kamen temeljac položen je tek 1924. godine. Realizacija je započela 1932. raspisivanjem jugoslavenskog natječaja kojime su tip i tema spomenika bili točno određeni. Žiri je 1934. dodijelio tri nagrade: prvu nagradu Antunu Augustinčiću, drugu Risti Stijoviću, a treću Sretenu Stojanoviću. Zbog otežane nabave bronce, izvedba se neplanirano otegnula, pa je spomenik svečano otvoren 28. lipnja 1937. godine, povodom šezdesete obljetnice oslobođenja Niša, na Trgu oslobođenja gdje se i danas nalazi. (slika 1) U vrijeme nastanka slovio je za najveći i najljepši spomenik u Jugoslaviji i prvi realistični spomenik na Balkanu. Spomenik, ukupne visine 11 metara, sastoji se od postamenta sa reljefima i konjaničkom figurom na vrhu, gdje je Stevan Sinđelić simbolično prikazan kao Glasnik pobjede; usmjeren je ka jugu, odnosno u grad dolazi sa sjevera, iz slobodnog dijela Srbije. (slike 2, 3, 4)