Autor:Antun Augustinčić

Naslov:MornarSkica za spomenik kralju Aleksandru na Sušaku

Kataloški broj:GA-214


Datacija:1934. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skupltura skica

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=44 cm


Opis:

Stojeća figura kralja Aleksandra kao mornara za kormilom broda. Kormilo stoji na štitu / grbu.