Autor:Antun Augustinčić Suradnik Frano Kršinić

Naslov:Fragment Spomenika etiopskom partizanu

Kataloški broj:GA-251


Datacija:1957. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:fragment spomenika

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=169 cm


Opis:

Gornji dio figure partizana u pokretu prema naprijed (na glavi šljem; plašt)


Tema:

SPOMENIK ETIOPSKOM PARTIZANU, Holleta, 1957. SPOMENIK ETIOPSKOM PARTIZANU, Holleta, 1957. U sklopu Augustinčićevog i Kršinićevog djelovanja u Etiopiji, u rujnu 1956. Augustinčiću je ponuđeno da napravi spomenik palim oficirima za vojnu školu u gradu Holetti. On je predložio nekoliko varijanti, zasnovanih dijelom na skicama za spomenike NOB-u, a dijelom na novomodeliranim figurama. U svakoj varijanti spomenik je imao ovalan konusni kameni stup sa stožastim kapitelom na sredini široke pravokutne baze koja se stepenasto spušta. Na vrhu stupa trebala je biti jedna od nekoliko varijanti etiopskog borca: s puškom, na straži, sa zastavom i zamahom ruke. Pod stupom je bila predviđena etiopska majka s ranjenim borcem. (slika 1) Nakon četiri mjeseca dogovaranja i predočenja triju maketa vojnoj upravi, u siječnju 1957. odlučeno je da na vrhu stupa bude figura etiopskog borca u zamahu s puškom u lijevoj ruci. (slike 2, 3, 4, i 5) Skicu je, po jednoj starijoj zamisli, napravio Augustinčić, a Kršinić ju je povećao te izmodelirao tri metra visoku figuru vojnika u zaletu s puškom u zabačenoj lijevoj ruci. Napravljen je i carski vojni grb koji se trebao uz ploču s imenima poginulih oficira postaviti na kameni stup. Kip je odliven u bronci u „Ljevaonici umjetnina“ i krajem svibnja poslan u Etiopiju. Još u toku zime vojnoj su upravi poslani nacrti po kojima je u Etiopiji izrađen kameni stup visine 10 m s kapitelom i podnožjem. Spomenik je postavljen u Prvoj vojnoj školi i otkriven krajem godine. Nakon promjene režima u Etiopiji 1970-ih godina, porušeni su gotovo svi spomenici iz vremena Haile Sellasia, pa i Etiopski partizan. Augustinčić je kasnije varirao figuru etiopskog partizana na spomenicima NOB-a u Klanjcu i Gradcu.