Autor:Antun Augustinčić

Naslov:OtmicaProljeće

Kataloški broj:GA-274


Datacija:1928. g.

Materijali i tehnike:mramor

Vrsta:skulptura reljef

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:62 x 72 x 9 cm


Opis:

Uleknuti mramorni reljef sa prikazom dvaju likova, muškog i ženskog, u snažnom pokretu. Lijevi, ženski lik snažno usmjeren ulijevo, samo sa tunikom oko bokova u egzaltiranoj gesti; desna ruka na čelu, glava u lijevom profilu, podignuta i zatvorenih očiju. Muški lik zdesna sa plaštem koji vijori iza leđa; desni profil; lijevom rukom hvata ženinu lijevu nadlakticu. Pozadina sa tragovima dlijeta. Stilizacija art-decoa.