Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Portret Mladena Ivekovića

Kataloški broj:GA-313


Datacija:1928. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura portret

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:45,5 x 17 x 23 cm


Opis:

Mladen Iveković bio je suprug Rade Mikačić, sestre Augustinčićeve supruge Nade Mikačić. Bio je pravnik u Zagrebu. Augustinčić je njegov portret i portret njegovog brata Hrvoja (Vojka), prvi put izložio 1928. godine na zagrebačkom Proljetnom Salonu. Skulptura je 1972. godine postavljena u Osnovnoj školi Mladena Ivekovića u zagrebačkoj Kustošiji. Donio ju je iz Beograda tadašnji ravnatelj škole Vukobratović. Godine 1992. škola je promijenila ime u O.Š. Otona Ivekovića i skulpturu poklonila Galeriji A.A. u kojoj je izložena u sklopu stalnog postava u dvorani s portretima. Patina ukazuje da je riječ o originalnom odljevu; postojanje gipsanog modela i njegova lokacija zasad su nepoznati


Tema:

Iveković, Mladen, polit. radnik; rođen 1903. u Zagrebu, umro 1970. u Zagrebu. Član KPJ od 1934. Surađivao u ljevičarskim časopisima i listovima, jedan od pokretača i urednika predratnog Pregleda, član redakcije Odjeka, Novog lista, Naših novina. God 1935. sekretar Glavnog inicijativnog odbora Jedinstvene radničke stranke. Više puta hapšen i izvođen pred Sud za zaštitu države. Član Agitpropa CK KPH i jedan od urednika ilegalnog Vjesnika radnog naroda između 1939. i 1941. U NOB od 1941; isprva djeluje u Zagrebu, a na poč. 1942. zatvoren je i iste godine oslobođen iz konc. logora u Jasenovcu. Na prvom zasjedanju AVNOJ izabran za člana Izvršnog odbora; član ZAVNOH. Ministar u prvoj nar. vladi Hrvatske, poslanik u sav. Ustavotvornoj skupštini. Od 1947. poslanik u Italiji, od 1952. ambasador u SR Njemačkoj. 1956.-58. drž. podsekretar u Sekretarijatu vanjskih poslova FNRJ; 1958.-62. predsjednik Saveznog vijeća Narodne skupštine FNRJ. Bio je član CK SKH. Osim više rasprava i članaka (marksizam, knjiž. kritika, međunar. politika) objavio je knjige Nepokorena zemlja i Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945.