Autor:Autor (kipar): Marijan Gajšak

Naslov:Virginitas

Kataloški broj:GA-314


Datacija:1990. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura

Zbirka:Zbirka Salona Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:62,5 x 28 x 19 cm


Opis:

Stojeći lik Bl. Djevice Marije u tunici, sa desnom rukom podignutom u laktu.


Tema:

Tema (opći pojam):Opis: Marijan Gajšak (Klanjec, 18. VIII. 1944. – Zagreb, 6. II.1993.) U isusovački Red stupio je 1961. Studij filozofije i teologije završio je na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu 1973., a studij Istočne teologije na Orijentalnom Institutu sveučilišta Gregoriane u Rimu 1975. Za svećenika je zaređen 1973. Studij kiparstva završio je na “Accademia di Belle Arti di Roma” u Rimu 1978. (Periclo Fazzini). Specijalni studij kiparstva završio je na “École nationale supérieure des Beaux-arts” u Parizu 1979. (Michel Charpentier). Od 1980. predaje “Umjetnost u funkciji sakralnoga” na FTI-u DI u Zagrebu. Redovito sudjeluje na simpozijima isusovaca-umjetnika. Član je HDLU-a od 1987. Predstavnik je pristupa koji traži sintezu umjetnosti i teologije. Objedinjući zapadnu teologiju, istočnu pastiristiku i umjetnički poriv u jedinstven teološko-liturgijsko-umjetnički izričaj, kojim očituje dinamičku snagu vlastite vizije sinergije Božansko-ljudsko. U Klanjcu je samostalno izlagao u ljeto 1991.