Autor:Autor (kipar): Želimir Janeš

Naslov:Portret Stjepana Draganića

Kataloški broj:GA-335


Datacija:1982. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura

Zbirka:Zbirka Salona Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=11 cm


Opis:

Avers: Stjepan Draganić za stolom i svijećom. Revers: Hrast sa Petricom Kerempuhom u podnožju.


Tema:

Tema (opći pojam):Opis: Želimir Janeš (Sisak, 12. XII. 1916. – Zagreb, 22. I. 1996.) Nakon završene Obrtne škole, 1937. upisuje kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Malu plastiku uči 1938. i 1939. u klasi Ive Kerdića, a diplomira 1941. u klasi Frana Kršinića. Specijalni tečaj pohađa je kod Ivana Meštrovića 1941/1942. te Antuna Augustinčića 1945/1946. Od 1950. do 1955. suradnik je Kršinićeve Majstorske radionice. Do 1960. predaje na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu, a potom na ALU u Zagrebu, gdje od 1974. do umirovljenja 1987. vodi i fakultativni tečaj sitne plastike. Usporedo, od 1953. do 1963. nastavnik je na Višoj obućarskoj školi u Zagrebu. Jedan je od osnivača Memorijala Ive Kerdića i krapinske kiparske kolonije Forma Prima. Član HDLU-a od 1948., član FIDEM (Federation Internationale de la Medaille) od 1970. do 1978. te počasni član Hrvatskog numizmatičkog društva od 1969. Članom suradnikom JAZU postaje 1983., a 1987. godine njenim izvanrednim članom. Redovitim članom HAZU postaje 1991.