Autor:Autor (kipar): Ivan Sabolić

Naslov:Figura I (Čuča)

Kataloški broj:GA-351


Datacija:1951. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura

Zbirka:Zbirka Salona Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:29,5 x 10 x 10 cm


Opis:

Figura žene koja čuči. Crna patina. Visoka razina stilizacije. Iznimno glatka površina.


Tema:

Tema (opći pojam):Opis: Ivan Sabolić (Peteranec, 24. VIII. 1921. – Zagreb, 25. VI. 1986.) Nakon Obrtne škole, upisuje 1940. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje uči kod Frana Kršinića i Ive Lozice. Od 1944. do 1946. usavršava se kod Antuna Augustinčića. Obolio od tuberkuloze, do 1951. je često u sanatorijima. Od 1959. predaje na ALU u Zagrebu, koje je i dekan u razdoblju od 1968. do 1971. Nakon Augustinčićeve smrti 1979. vodi njegovu Majstorsku radionicu. Godine 1981. izabran je za izvanrednog člana JAZU. Bio je predsjednik ULUH-a, SLUJ-a i Nacionalnog komiteta AIAP-a, a dobitnik je više nagrada i odlikovanja. Sva svoja djela poklonio je Općini Koprivnica za svoju memorijalnu zbirku, koja je otvorena 1983. u Peterancu, pod imenom Galerija kipova Ivana Sabolića. Njegova skulptura nastavlja tradiciju antropomorfne plastike, vodeći je pretežno u pravcu evolucije forme pa i estetiziranja i dopadljivosti. No u portretima i portretnim figurama stvara neka od nezaobilaznih djela našeg kiparstva. Samostalno izlagan u Klanjcu u studenom/siječnju 1999/2000.