Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Portret Moše Pijade

Kataloški broj:GA-4


Datacija:1954. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura portret

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=50 cm


Opis:

Poprsje gologlavog muškarca. Grubo modelirani reveri kaputa, nepravilnih rubova. Glava usmjerena ravno naprijed i usađena u ramena, bez vrata. Ovakav gipsani model posjeduje i MMSU Rijeka. Gipsani model je više puta lijevan u broncu. Potankosti u inventarnom omotu GA-4.


Tema:

Pijade, Moša (Beograd, 1890 – Pariz, 1957), političar, publicist i slikar. Član KPJ od 1920; sudjelovao u organiziranju nezavisnih sindikata; surađivao u mnogim radničkim listovima. Na robiji 1925 – 39., interniran u koncentracioni logor u Bileći 1940. Organizator ustanka u Crnoj Gori; sudjelovao u stvaranju prvih organa narodne vlasti; potpredsjednik AVNOJ-a; nakon rata potpredsjednik Prezidija i SIV-a; predsjednik SNS; član Polit-biroa CK KPJ. Narodni heroj.