Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Portret Joa Matošića

Kataloški broj:GA-12


Datacija:1937. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura portret

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=60 cm


Opis:

Gologlavi muki lik sa naznakama naočala. Kosa začešljana unazad. Šal oko vrata. Glava zakrenuta ulijevo i blago gore. Reveri kaputa grubih rubova sužavaju se trapezasto prema dolje. Bez ramena.


Tema:

Josip (Joe) Matošić (Zadar, 1890 – Zagreb, 1966), publicist i novinar. Nakon studija prava u Zagrebu i Beču, prije Prvog svjetskog rata piše za časopis Vihor i neuspješno pokušava pokrenuti prvi hrvatski futuristički časopis Zvrk. Tijekom 1920-ih i 1930-ih godina radi kao novinar i urednik tjednika (Hrvatski borac i Danica) i antologija (Klasici svjetskog humora). Politički angažiran protiv velikosrpske hegemonije, zbog čega je zatvaran i prognan iz Zagreba na pet godina. Uz brojne polemike u zagrebačkim novinama, autor je djela političke publicistike (Krvava Bugarska, 1925; Benito Mussolini, 1928), romana (Sumrak Habsburga, 1930) i leksikona (Leksikon mudrosti, 1960). Augustinčićev portret Joa Matošića postavljen je na njegovu grobu na zagrebačkom groblju Mirogoj.