Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Poprsje Andrije Štampara

Kataloški broj:GA-21


Datacija:1952. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura poprsje

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:58 x 50 x 35 cm


Opis:

Poprsje muškarca sa brkovima i naočalama. Visoko čelo, kosa začešljana unazad. Ozbiljan izraz lica. Reveri kaputa otkrivaju ovratnik košulje i kravatu. Glava u punoj plastici. Od ramena do prsiju, grubo modelirana masa se trapezoidno sužava prema dolje do plinte; leđa nisu modelirana.


Tema:

Andrija Štampar (Drenovac kraj Sl. Broda, 1888 – Zagreb, 1958), liječnik i istaknuti organizator zdravstvene službe. Medicinu završio u Beču 1911. Od 1919. do 1930. načelnik higijenske službe Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu za vrijeme kojeg je utemeljio zdravstvenu službu u tadašnjoj Jugoslaviji. Kao zagovornik socijalne i preventivne medicine, prisilno umirovljen 1931. od kada djeluje kao stručnjak Higijenske organizacije Društva naroda u europskim zemljama i SAD-u. Jedan od inicijatora i osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, autor njenog Ustava te prvi predsjednik. Inicijator osnivanja Više škole za medicinske sestre Instituta za higijenu rada (danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada) u Zagrebu te Medicinskog fakulteta u Rijeci. Godine 1946. izabran za prvoga potpredsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća UN-a. Ravnatelj Škole narodnog zdravlja u Zagrebu, dekan Medicinskog fakulteta, rektor Sveučilišta. Od 1947. do smrti predsjednik JAZU.