Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Portret Lepe Perović-Popović

Kataloški broj:GA-27


Datacija:1960. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura portret

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=45 cm


Opis:

Glava žene kratke kose, naglašenog češljanja udesno. Masa kose iznad desnog oka.


Tema:

Perović, Leposlava - Lepa (Mašići kraj Banja Luke, 1911 – Beograd, 2000), politički radnik. U Banja Luci 1932. završila gimnaziju i Učiteljsku školu. Od 1934. član KPJ. Za vrijeme rata i u poraću obnaša mnoge funkcije (potpredsjednik Savezne kontrolne komisije, direktor Galerije fresaka u Beogradu). Kao ljubiteljica umjetnosti, zajedno sa suprugom Kočom Popovićem sakupljala umjetnička djela. Svoju zbirku umjetnina poklonila je 1970. gradu Lazarevcu, gdje je, pod nazivom Legat Lepe Perović, otvorena u sklopu Moderne galerije Centra za kulturu Lazarevac.