Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Spomenik Moši Pijade

Kataloški broj:GA-51


Datacija:1954. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skulptura spomenik

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=134 cm


Opis:

Model za brončani spomenik postavljen u parku Galerije u Klanjcu te u Zagrebu u Vukovarskoj ulici ispred bivšeg Radničkog i narodnog sveučilišta Moša Pijade. 1990-ih godina uklonjen sa te lokacije i prebačen u park židovskog doma umirovljenika Lavoslav Schwartz na zagrebačkom Bukovcu.


Tema:

Moša Pijade (Beograd, 1890 – Pariz, 1957), političar, publicist i slikar. Član KPJ od 1920; sudjelovao u organiziranju nezavisnih sindikata; surađivao u mnogim radničkim listovima. Na robiji 1925 – 39., interniran u koncentracioni logor u Bileći 1940. Organizator ustanka u Crnoj Gori; sudjelovao u stvaranju prvih organa narodne vlasti; potpredsjednik AVNOJ-a; nakon rata potpredsjednik Prezidija i SIV-a; predsjednik SNS; član Polit-biroa CK KPJ.