Autor:Antun Augustinčić

Naslov:PietaŠleska mati

Kataloški broj:GA-57


Datacija:1939. g.

Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skupltura skica

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=19 cm


Opis:

Skica za figuralnu grupu zamišljenu kao dio Spomenika šleskom ustanku. Slika označena sa GA-57b je primjerak Pieta koji je pohranjen u Gliptoteci HAZU u Zagrebu.