Autor:Antun Augustinčić

Naslov:Nošenje ranjenika

Kataloški broj:GA-65


Materijali i tehnike:gips

Vrsta:skupltura skica

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=33 cm


Opis:

Model za GA-175. Amorfna, grudičasta modelacija. Lik u sredini gotovo sjedi sa desnim koljenom svinutim. Lijevi lik (naš desni), pomaknut u sredinu (najviša točna kompozicije). Svijetlo smeđa površina (šel lak).