Studio Galerije Antuna Augustinčića

 
Naziv projekta: Studio Galerije Antuna Augustinčića
Nositelj projekta: Muzeji Hrvatskog zagorja
Voditeljica projekta: ravnateljica Muzejā Hrvatskog zagorja, 
mr. sc. Vlasta Krklec; od 1. 3. 2016. v. d. ravnateljice Nadica Jagarčec
Pomoćnik voditeljice projekta: voditelj Galerije Antuna Augustinčića, Božidar Pejković
Koordinator aktivnosti: tajnik Muzejā Hrvatskog zagorja, Bruno Kovačić
Partner: Grad Klanjec
Suradnici: Kulturni centar Klanjec, Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Ugovorno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Trajanje projekta: Razdoblje provedbe ograničeno je na dvije godine, teče od dana potpisa ugovora 29. rujna 2014. i završava 30. rujna 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 21.696.764,15 kuna
Sufinanciranje ERDF: 20.282.474,48 kuna 
Udio sufinanciranja: 93,50 %
 
Općenito o projektu
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije i Muzeji Hrvatskog zagorja potpisali su 29. rujna 2014. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta Studija Galerije Antuna Augustinčića. 
Muzeji Hrvatskog zagorja prijavili su u veljači 2014. projekt izgradnje nove čuvaonice Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu i program aktivnosti pod nazivom Studio GAA na javni poziv u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. 
Na oblikovanju projekta radili su muzejska savjetnica Goranka Horjan, viši kustosi Božidar Pejković i Davorin Vujčić u suradnji s Gradom Klanjcem, gradonačelnikom Zlatkom Brlekom i županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom te Kulturnim centrom Klanjec. U oblikovanju projektne ideje te pripremi projektne dokumentacije, osiguranju svih uvjeta postavljenih natječajem te kompletiranju projektnog dosjea sudjelovala je Zagorska razvojna agencija d.o.o.. Cjeloviti tehnički projekt nove zgrade izradio je arhitektonski studio AG Matas iz Zagreba.
 
Opći i specifični ciljevi projekta 
Glavni cilj projekta je uspostava Studija Galerije Antuna Augustinčića u funkciji stvaranja javne održive turističke infrastrukture. Specifični ciljevi su uspostava novih kulturno-turističkih sadržaja u području, jačanje kapaciteta postojećih zaposlenika i otvaranje novih radnih mjesta te diseminacija znanja i edukacija s posebnim naglaskom na programe namije­njene osobama s invaliditetom.
 
Aktivnosti projekta
Glavna aktivnost predviđa rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojemu će biti zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna polivalentna dvorana. Novi Studio GAA omogućit će rad s različitim grupama korisnika i diseminaciju znanja među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada ili pak taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika. Projekt promiče i socijalnu uključenost budući da ima programe namijenjene osobama s invaliditetom.
 
Dodana vrijednost 
Turizam je preuzeo važnu ulogu u razvoju destinacije, a kulturna baština predstavlja jednu od najvažnijih turističkih imovina koja doprinosi zapošljavanju i regionalnom razvoju, poboljšanju statusa prirodne i kulturne baštine, održivom razvoju, te oblikovanju regionalnog, nacionalnog, ali i europskog identiteta. Projekt Sudio Galerija Antuna Augustinčića inovativnim će rješenjima kvalitativno ojačati ponudu i javni kulturni život. Kontinuiranom komunikacijom s okruženjem – lokalnom i regionalnom zajednicom, turističkim i obrazovnim sektorom – poduprijet će se daljnji razvoj kulturnog turizma te potaknuti osmišljavanje novih zajedničkih projekata. Realizacijom projekta postižu se sinergijski efekti s primjerima dobre prakse u zemljama Europske unije – Henry Moore Institute u  Leedsu, Musee Rodin i Musée Bourdelle u Parizu te Lehmbruck Museum u Duisburgu. Studio Galerije Antuna Augustinčića, kao i navedeni muzeji, ponudit će neobičnu kombinaciju izuzetne arhitekture smještene unutar urbane okolice i pokazat će važnost skulpture u povijesti umjetnosti, ali i njezino održivo uključivanje kao dio javne turističke infrastrukture.
 
Realizacija projekta
Nakon što su do kraja veljače 2015. uspješno izvršeni svi potrebni koraci koji prethode započinjanju radova te pošto su odabrani izvoditelji i nadzor, tijekom ožujka i travnja 2015. prema planu je iz zgrade starog depoa izmještana muzejska građa. Taj delikatan posao obavljen je paž­ljivo i stručno te su, uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog zavoda, otpočeli konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskom fundusu. Izmještanjem građe omogućeno je rušenje starog objekta, otpočelo 24. travnja, i početak građevinskih radova. Uslijedilo je čišćenje parcele i odvoz materijala na deponij te je započeo rad na građevinskoj jami. Povoljni vremenski uvjeti omogućili su da građevinski radovi teku bez zastoja. Tijekom srpnja i kolovoza pristupilo se postavljanju drenaže i dizanju zidova. U rujnu su fotografije sa gradilišta i iz restauratorske radionice predstavile projekt na međunarodnom foto natječaju Europe in my region koji je organizirala Europska komisija. U listopadu je završena stropna ploča prvog kata te se pristupilo izgradnji zidova u potkrovlju i krovne kontrukcije. Na krovu se 1. prosinca zavijorila zastava, a do božićnih blagdana cijeli krov bio je prekriven crijepom. Početkom 2016. nastavljaju se unutarnji radovi te pripreme za unutarnje uređenje, kako bi objekt bio useljiv do 31. srpnja. Restauratorski radovi paralelno teku. Očekuje se da cjelokupni projekt Studio Galerije Antuna Augustinčića bude dovršen u planiranom roku te da se svečano otvorenje održi 29. rujna 2016.