Međunarodni dan mira

Povodom Međunarodnog dana mira 21. rujna 2014. ostvareno uz potporu Ministarstva kulture RH i Krapinsko-zagorske županije.
 
Uz MIR za mir : Nikola DŽAJA
 
Nikola Džaja pristupa temi mira kroz propitivanje dinamičke povijesne opozicije rata i mira. Kao zreo umjetnik, koji suvereno vlada i vokabularom i sintaksom kiparskog jezika, dvojstvo teme duhovito izražava oponiranjem »tradicionalnog i suvremenog kiparstva«, majstorstva i koncepta.
 
Nepatvorenim i nenametljivim stilom okipotvoruje predmete i opredmećuje kipove, vlastite dakako, postupkom začudnosti.
A to sve uz primjerenu dozu dobronamjerne ironije, i prema formi i prema sadržaju.
 
Time publiku stavlja na svojevrsnu muku – da se sama »odredi« i naspram skulpture i naspram ideje, a kroz to i naspram neumitne činjenice rata i mira.
No, kao melem na ranu promatrača, izložbi smisleno pridružujemo video film Pasija, kojim se dokumentira kiparski ciklus Križnog puta Nikole Džaje, a koji će nas naposlijetku, makar posredno, svojom iskrenošću i uravnoteženošću privesti miru i iskonskoj ideji mira. (B. P.)