Muzejska edukativna akcija / Međunarodni dan muzeja

Sudjelovanja Galerije Antuna Augustinčića u muzejskim edukativnim akcijama
Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Međunarodnog dana muzeja (2000. – 2012.)

Download

Dan muzeja