Simpoziji

ANALI 32 – 33 / 34 – 35 : God. XXXII – XXXV (2012. – 2015.) : Simpozij Problem spomenika : spomenik danas : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Irena Kraševac, Dalibor Prančević, Tomislav Šola; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; univerzalna decimalna klasifikacija Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2015. / za izdavača Vlasta Krklec. – 540 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  200 kom.

ANALI 28 – 29 : God. XXVIII – XXIX (2008. – 2009.) : Simpozij Original u skulpturi : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Ljljana Kolešnik, Igor Gliha; prijevod Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Denona d.o.o. Zagreb. – Klanjec : GAA, 2010. / za izdavača Goranka Horjan. – 472 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 21 – 25 : God. XXI – XXV (2001. – 2005.) : Simpozij Skulptura na otvorenom : zbornik radova / urednik Božidar Pejković; recenzenti Sanja Cvetnić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Vlasta Zajec; prijevod sažetaka na engleski Silva Tomanić Kiš, Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2006. / za izdavača Goranka Horjan. – 480 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 16/17 : God. XVI/XVII (1996./97.) : Simpozij Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra : Muzej kao institucija : Muzejska struka / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 160 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  300 kom.

ANALI 15 : God. XV (1995.) :  Znanstveni skup Antun Augustinčić u kontekstu hrvatske i europske skulpture / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; fotografije Tošo Dabac, Krešimir Tadić, MHZ – Muzej seljačkih buna, MHZ – GAA; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 72 str. + ovitak u boji; 21 ilustracija; 24 x 15,5 cm; 300 kom.