Izdanja

Izdavačka djelatnost Galerije započinje izdanjima vezanim uz stalni postav (plakati i katalozi stalnog postava, prospekti, razni materijali za posjetitelje), nastavlja se njenim Analima (jedinstvenom primjerom časopisa jedne muzejske ustanove) te dalje razvija izdanjima vezanim uz povremene izložbe (katalozi, plakati i pozivnice povremenih izložaba) i ostalim izdanjima koja prate druge vidove rada Galerije (izdanja uz stručno-znanstvene skupove, predavanja i sl.).

Galerija se već tri desetljeća kontinuirano bavi izdavačkom djelatnošću te je dosad izdala respektabilnih 90-tak publikacija: osim izdanja vezana uz stalni postav, povremene izložbe ili simpozije (deplijani, prospekti, razglednice, kalendari, pozivnice, plakati, katalozi i zbornici), od 1981. godine izlaze Anali, donedavno jedinstven primjer časopisa jednog muzeja.